Mô tả

Gói học cụ phù hợp với trẻ từ 30-36 tháng và đang gặp các vấn đề:

  • Tự kỉ (TD-CT)
  • Thiếu kĩ năng tương tác
  • Chậm nhận thức, ngôn ngữ
  • Chậm lời nó
  • Kém tập trung

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.