Mô tả

Gói học cụ phù hợp với trẻ từ 4-5 tuổi và đang gặp các vấn đề:

  • Chậm nhận thức, ngôn ngữ
  • Chậm lời nói

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.