Mô tả

Gói học cụ phù hợp với trẻ từ 18-24 tháng và đang gặp các vấn đề:

  • Tăng động
  • Thiếu kĩ năng tương tác
  • Chậm nhận thức, ngôn ngữ
  • Chậm lời nói

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.